Hlavní produkty  -  Dispečerská zařízení  -  Dispečerské centrum

 
Úvod   / Dispečerské centrum

Technologie dispečinku se skládá z řady částí. Při vstupu do dispečerského sálu (centra) asi nejvíce Vaší pozornost upoutá velká grafiká zobrazovací stěna a dispečerské stoly se spoustou obrazovek. Proto i naše členění vychází z toho, jak je dispečink postaven a kde jsou jednotlivé části umístěny. Na dispečerské centrum se můžeme dívat podle počtu pracovišť (jednopracovišťové, dvoupracovišťové a vícepracovišťové), podle zaměření na příslušnou činnost (doprava, spoje, průmysl, energetika, zdravotnictví, bezpečnost atd.) podle způsobu provozu (dohled, řízení) atd., těchto členění nebo chcete-li úhlů pohledů je celá řada.
Obsluha má k dispozici nástroje pro svou konkrétní činnost. Tyto technologie rozdělujeme podle umístění na technologie stolu, technologie budovy a společné technologie dispečinku. Technologie stolu jsou ty, které má každý dispečer k dispozici na svém pracovišťi (ovládací konzoli, klávesnici, myš, monitor nebo více monitorů, linková a radiová pojítka, ovládání stolů atd.). Technologie budovy zahrnuje kabelážní systémy, vzduchotechniku atd. i když některé fyzické výstupy těchto technologií jsou "umístěny nebo se dotýkají " dispečerského sálu. Do společných technologií dispečinku patří technologie se kterými obsluha přímo pracuje na dispečinku, například grafická stěna, tiskové centrum, atd.
 
Dispečerské stolní sestavy   / Dispečerské centrum

Dispečerská centra vybavujeme stoly vyráběnými na zakázku. Používáme stoly předních světových výrobců. Tyto stoly jsou vyráběny dle našich návrhů, podle potřeb a přání zákazníka. Dispečerský stůl je složen z mnoha částí (vlastní dispečerská stolní sestava, připojovací rozhraní, kabelová vedení, monitoty, ovládací konzole, komunikační bloky, záložní komunikační bloky, výměnné panely, doplňující rampy, osvětení stolu a celá řada výsuvných panelů, zásuvek, ramen pro monitory a dalších technologií). I když výčet částí, z čeho se dispečerská sestava skládá, je široký, přesto jsou části které do dispečerského stolu podle našeho názoru nepatří. Mezi typické části, které do vlastního dispečerského stolu nepatří je například umístění počítačů. Důvod je jednoduchý (ochrana dispečerského systému, ochrana dat, hygiena práce atd.) Podle toho také poznáte dispečerské systémy KOJA (ve stolech žádné počítače nenajdete). Další rozdíl patrný na první pohled je řešení servisního přístupu do stolu, upevnění panelů a technologických dílů, uchycení kabeláže pohyblivých částí stolu atd. Zde uplatňujeme mnohaletou zkušenost s touto problematikou. Servisní přístup do stolních sestav je řešen rychle smímatelnými panely, které mají zámek pro ochranu přístupu. Dispečerský stůl je připojen rychle odpojiteným rozhraním (což zrychluje montáž a diagnostiku). Stůl také vybavujeme odnímatelnými panely stejných rozměrů, které umožňují zástavbu technologií a inovace těchto technologií v průběhu času.
Design, provedení a ergonometrie.
Design a provedení uzpůsobujeme celkovému návrhu operačního středika (barvy, materiály). Ve stejném stylu (barva, provedení) nabízíme i ovládací konzole, výměnné panely a další prvky dispečerského stolu. Ergonometrie pracoviště, pozorovací úhly a vzdálenosti jsou složitější problémy, které někdy lze vyřešit jen velmi obtížně. Tady nabízíme vysokou profesní erudici a řešení ověřená praxí.
 
Společná technologie dispečinku   / Dispečerské centrum

Na každém dispečerském centru nebo na malém dispečinku jsou některé části společné. Jde zejména o grafické zobrazovací stěny, tisková a kopírovací centra, automatické registrační systémy, klíčovnice atd.


Poznámka nakonec:
Jednotlivé části neobsahují vyčerpávající přehled všech prvků, které nabízíme. Každý "dispečink - dispečerské centrum" je svým způsobem originál. Pro konkrétní řešení Vám rádi vypracujeme nabídku nebo nabídneme technickou pomoc pro zadání.