KOJA
KOJA
CZCZ    ENEN
 

 

Profil společnosti  -  Dispečerská zařízení  -  Reference

OS HZS a OTBS Lovochemie, a.s.   / 2016

Dispečerské centrum je rozděleno na dvě samostatná pracoviště /pracoviště HZS a OTBS/. Každé pracoviště má vlastní grafickou stěnu složenou z monitorů 55". Řídicí technologie je společná.
OS HZS Synthos   / 2015

Dispečerské centrum pro podnikové hasiče SYNTHOS Kralupy (po krocích). Realizace trvala 3 měsíce.
OS HZÚ G4S - podniku Slovnaft SR   / 2015

Realizace nového dispečerského centra pro podnikové hasiče SLOVNAFT (G4S) v několika obrazových krocích. Celá realizace trvala 4 měsíce.
VA CPS Letiště Praha Ruzyně   / 2014

Velitelský Automobil pro OPERAČNÍ a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.
OS CPS Letiště Praha Ruzyně   / 2013

Grafická zobrazovací stěna.
V rámci snižování provozních nákladů jsme provedli upgrade Video Wall z technologie DPL a LCD. Změna přinesla nejen snížení provozních nákladů, ale také zlepšení celé řady parametrů.
Slovenské elektrárne, a.s., závod Atomové elektrárne Mochovce   / 2011

Dispečerské centrum pro podnikové hasiče jaderné elektrárny Mochovce-SLOVENSKO.

Dispečerské pracoviště je realizováno jednopracovišťovou stolní sestavou, grafickou stěnou a dalšími prvky. V dispečerské stolní sestavě nejsou umístěny žádné servery nebo řídicí počítače. Stůl obsahuje jen zobrazovací monitory, ovládací klávesnice a myši, dotykový panel, ovládací panely radiostanic, telefonní systémové přístroje, čtečku karet a další zařízení. Řídicí systém KOJA je umístěn na bezpečném odděleném místě od dispečerského centra. Dispečink je napojen na řadu komunikačních a datových technologií. Z dispečinku lze ovládat i technologie ZHÚ /například. vrata, silniční semafory, odsávání atd./
OS HZS podniku PETROM, S.A. Romania   / 2009

Dispečerské centrum pro podnikové hasiče podniku PETROM , S.A.
Zařízení bylo dodáno pro firmu Falck FIRE Services S.R.L. Romania.
OS HZS Letiště M.R.Štefánika Bratislava SR   / 2008

Operační středisko HZS letiště je vybaveno dispečerskou stolní sestavou KOJA-BUSCH v provedení dvoupracovišťové zařízení. Dispečerský systém KOJA je ve standartním rozsahu (komunikace, ovládání technologií budovy, napojení systém EPS, nouzový provoz atd.).

Integrace technologií je provedena na jednotné platformě (řídicí dispečerský systém KOJA), ovládání je koncentrováno do ODK (ovládací dotykové konzole).

Software ODK je zaměřen na část:
KOMUNIKACE /radiová a linková pojítka, rozhlas atd./
TECHNOLOGIE PODPORY /řízení výjezdu, krizové řízení/
TECHNOLOGIE BUDOVY /ovládání vrat , světel, semaforů, tabel, odsávání, dohledy integrovaných technologií atd./
BDSRV Unipetrol RPA, s.r.o.   / 2007

Bezpečnostní dispečerský systém řízení výroby v Unipetrolu RPA,s.r.o. . Dvoupracovišťové zařízení s použitím technologie stolních sestav s měnitelnou výškou.
OS CPS Letiště Praha Ruzyně   / 2006

Operační středisko CPS letiště Praha Ruzyně je tvořeno dispečerským sálem se třemi pracovišti, sálem záložního krizového řízení s karuselovým pracovištěm pro suport krizového řízení, zasedacím stolem pro 12osob, malou zasedací místností, technologickou místností a sociálním zázemím.

Na dispečerský systém KOJA jsou napojena další místa operačního a krizového řízení letiště. Dispečerské zařízení má vlastní systém dohledu a dálkové správy. Zařízení je napojeno například na systém EPS nebo na grafický a vizualizační systém, na evakuační rozhlas letiště atd. Z operačního střediska CPS se ovládájí vzdálené technologie v jiných místech letiště a technologie další výjezdové stanice hasičského záchranného sboru letiště.
OS HZS podniku Mittal Steel, a.s. (dnes Arcelor Mittal Ostrava, a.s.)   / 2005

Jednopracovišťové dispečerské zařízení. Architektura KLIENT-SERVER. Počítačová telefonie, monitorig systémů EPS, sledování CO, automatická výměna informací mezi dispečinkem a informačním a grafickým systémem podniku, ovládání technologií budovy, záložní zdroj.
OS HZÚ Group 4 Falck Services - podniku Slovnaft SR   / 2004

Dispečink je navržen jako jednopracovišťový s možností práce dvou osob při krizové situaci. Tuto funkci zajišťuje stolní dispečerská sestava s měmitelnou výškou hlavní a pomocné pracovní plochy.
OS HZS Petržalka - Bratislava SR   / 2003

Operační středisko hasičského a záchranného sboru hl.města SR Bratislavy. Dispečerský systém pracuje v klasické architektuře KLIENT-SERVER. Vlastní pracoviště je koncipováno jako dvoupracovišťová sestava s plnou zastupitelností.
© 2020 KOJA, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.  |  e-mail: koja@koja.eu